Медіаграмотність

Сходинки до медіаграмотності

Із давніх-давен найдорогоціннішим скарбом людини був розум. У всі часи були люди, яких природа наділяла надзвичайними розумовими здібностями. Вони ставали мудрецями і передавали свої знання іншим різними засобами. Так уперше виникла інформація

Ми живемо  з вами у потужному  інформаційному потоці.  Тож без уміння оцінювати інформацію, яка надходить до нас, можна дуже швидко опинитися під її завалом, бо інформації дійсно багато і велику її частину ми отримуємо від медіазасобів.

Інформація  - це нові відомості, нові знання, які одержує людина.

Походить від латинського слова «informatio», що означає: роз’яснення, ознайомлення, переказ. Інформація надходить до нас за допомогою повідомлень.

Що ж таке медіа?

Мас-медіа, медіа – це канали та засоби одночасної передачі інформації групі людей. Серед них радіо, телебачення, газети і журнали, мультимедійні комп'ютерні системи, соціальні мережі, веб-сайти.

Вплив медіа на  розвиток особистості дуже великий. Засоби масової інформації впливають на кожну людину окремо, формуючи певні емоції та дії. І часто використовуються маніпулятивні технології, такі як:

Дезінформація – свідоме поширення неправдивої інформації

Замовчування небажаних фактів

Пропаганда – це така форма комунікації, що має за мету вплинути на ставлення суспільства до певної ситуації чи проблеми з використання маніпулятивних технік

Захиститися від цього допомагає медіа грамотність.

Медіаграмотність – сукупність знань, навичок та умінь, які дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати повідомлення різних форм і жанрів медіа.

Як бути медіаграмотним?

Кожна людина має розвивати свої навички мислення, критично оцінювати і відбирати інформацію.

Медіаграмотна людина, якщо бачить  фейкову, тобто неправдиву інформацію, намагається її перевірити. Це людина яка не просто пливе за інформаційною течією, а критично мислить і аналізує.

Важливо перевіряти отримані повідомлення у різних джерелах і не піддаватися впливу засобів масової інформації.

Сучасне суспільство живе в умовах глобального зростання обсягів виробництва і споживання інформації, що потребує глибокого осмислення. Тож пізнавайте, аналізуйте і робіть висновки.

Будьте медіаграмотними!


Немає коментарів:

Дописати коментар